Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

CUVET THỦY TINH, THẠCH ANH STARNA, HELLMA, LABOMED


+CUVET THỦY TINH
Code: 6030-OG
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 

-Light path: 10 mm
-Outside Dim HxWxD : 45 x 12.5 x 12.5mm
-Inside width: 9.5mm
-Base thickn: 1.5mm
-Volume: 3500 µl
CUVET THẠCH ANH
Code: 100-600QG
Hãng sản xuất: Hellma - Đức

-Kích thước: 10 x 10mm, cao 45mm
-Thể tích: 3.500µl
+CUVET THẠCH ANH
Code: 100-QS
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 

-Light path: 10 mm
-Outside Dim HxWxD : 45 x 12.5 x 12.5mm
-Inside width: 9.5mm
-Base thickn: 1.5mm
-Volume: 3.500 µl
+CUVET THỦY TINH
Code: 100-OS
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 

-Light path: 10 mm
-Outside Dim HxWxD : 45 x 12.5 x 12.5mm
-Inside width: 9.5mm
-Base thickn: 1.5mm
-Volume: 3500 µl
+CUVET THỦY TINH
Code: 100 OS
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

-Light path: 20 mm
-Outside Dim. H x W x D: (45 x 12.5 x 22.5)
-Inside width: 9.5mm
-Base thickn: 1.5mm
-Thể tích: 7000ul
Cuvet thạch anh 4 mặt trong
Code: 101-10-40
Hãng sx: Hellma - Đức

Cuvet thủy tinh, thạch anh 10mm
Hãng sx: Starna - Anh 


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More