Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT MXD-02 LABTHINK

Máy đo hệ số ma sát trượt COF của vật liệu

Model: MXD-02

Hãng sản xuất: Labthink – China

Đọc thêm »

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More