Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG SHELLAB SVAC1-2, SVAC2-2, SVAC4-2

Tủ sấy chân không Shellab được thiết kế với nhiều loại dung tích, phù hợp với nhu cầu cụ thể từng khách hàng:
SVAC1-2 (model cũ 1425-2): dung tích 17 lít (0.6 CU FT)
SVAC2-2 (model cũ 1445-2): dung tích 47 lít (1.67 CU FT)
SVAC4-2 (model cũ 1465-2): dung tích 127 lít (4.5 CU FT)

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG
MODEL: SVAC1-2
Hãng sản xuất: Shellab (USA)
Tủ sấy chân không SVAC1-2

Thông số kỹ thuật:
Thể tích: 16 lít
Thang nhiệt độ: nđmt +10 ÷ 220 độ C
Thời gian gia nhiệt: 90 phút ở 150 độ C
Nhiệt độ đồng nhất: ± 6.0 0C tại điểm nhiệt độ cài đặt
Kích thước ngoài (WxDxH): 44.5 x 57.8 x 59.7 cm
Kích thước trong (WxDxH): 22.8 x 30.4 x 22.8 cm
Thang chân không: -3.0 ÷ -29.9 Hg; -10 ÷ -101 kPa; -101 ÷ -1010 mBar
Nguồn điện: 220V / 50 – 60 Hz
Cung cấp kèm 3 khay Inox

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG
MODEL: SVAC2-2 (model cũ: 1445-2)
Hãng sản xuất: Shellab - USA

Thông số kỹ thuật:
Thể tích: 47 lít
Thang nhiệt độ: nđmt +10 ÷ 220 độ C
Thời gian gia nhiệt: 90 phút ở 150 độ C
Nhiệt độ đồng nhất: ± 6.0 0C tại điểm nhiệt độ cài đặt
Kích thước ngoài (WxDxH): 52.1 x 75 x 66.7 cm
Kích thước trong (WxDxH): 30.4 x 50.8 x 30.4 cm
Thang chân không: -3.0 ÷ -29.9 Hg; -10 ÷ -101 kPa; -101 ÷ -1010 mBar
Nguồn điện: 220V / 50 – 60 Hz
Cung cấp kèm 3 khay Inox

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG
 MODEL: SVAC4-2
Hãng sản xuất: Shellab (USA)

Tủ sấy chân không SVAC4-2
Thông số kỹ thuật:
Thể tích: 127 lít
Thang nhiệt độ: nđmt +10 ÷ 220 độ C
Thời gian gia nhiệt: 90 phút ở 150 độ C
Nhiệt độ đồng nhất: ± 6.0 0C tại điểm nhiệt độ cài đặt
Kích thước ngoài (WxDxH): 67.4 x 87.7 x 82 cm
Kích thước trong (WxDxH): 45.7 x 60.9 x 45.7 cm
Thang chân không: -3.0 ÷ -29.9 Hg; -10 ÷ -101 kPa; -101 ÷ -1010 mBar
Nguồn điện: 220V / 50 – 60 Hz
Cung cấp kèm 3 khay Inox